• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Internetowe odpisy z KRS już dostępne - za darmo!

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszły w życie przepisy, na mocy których wszystkie aktualne dane z KRS miały być dostępne w Internecie z możliwością pobierania wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu m.in. z rejestru przedsiębiorców.

Czytaj więcej...

Wszystko o korekcie zeznań rocznych

W niewielu, więc przypadkach urzędnicy mogą wyręczyć podatnika i poprawić jego rozliczenie. Błędy merytoryczne, np. niewykazanie wszystkich dochodów, nieodliczenie wydatków w ramach ulg podatkowych, zawyżenie nadpłaty, trzeba skorygować samodzielnie. Pracownicy urzędu skarbowego, wykrywając takie uchybienia w czasie czynności sprawdzających, co najwyżej wskazują na możliwość naniesienia poprawek. Mogą wezwać do skorygowania zeznania i złożenia niezbędnych wyjaśnień.

Czytaj więcej...

Kontrola skarbowa

Firmę, którą dotknął kryzys i zamiast zysku poniosła straty, jej właściciel może spodziewać się kontroli skarbowej.

Czytaj więcej...

Sposoby założenia spółki z o.o.

Od 1 stycznia 2012 r. spółkę z o.o. można założyć na dwa sposoby: tradycyjny i S24. W pierwszym przypadku umowę spółki zawiera się w formie aktu notarialnego natomiast nowa, alternatywna procedura umożliwia zawarcie umowy spółki i złożenie wniosku o wpis przy pomocy Internetu. Jednak to nie koniec formalności.

Czytaj więcej...

Grzywna za brak aktualizacji danych podatkowych

Przenosząc firmę i zmieniając siedzibę należy poinformować nowy urząd skarbowy składają aktualizację formularza VAT-R. Za niedopełnienie obowiązku aktualizacji grozi kara grzywny w wysokości 150 - 3000 zł.

Czytaj więcej...

Deklaracja PIT-16A i PIT 19-A

Rozliczenie za pomocą Karty Podatkowej wymaga złożenia w odpowiednim Urzędzie Skarbowym Deklaracji PIT-16A.  Termin złożenia zeznania mija z końcem stycznia.

Czytaj więcej...

Termin złożenia PIT- 28

Deklaracja PIT 28 - formularz wypełniają  osoby prowadzące działalność gospodarczą, opodatkowane  ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Przede wszystkim dotyczy to osób fizycznych objętych ryczałtem którzy:

Czytaj więcej...

Zmiany w umowach autorskich

Nawet przez półtora roku twórcy będą kredytować budżet. To efekt zmiany przepisów dotyczących kosztów od umów autorskich.

Czytaj więcej...

Kwota zwolniona od podatku w 2012 roku

Uwaga! Osoba, która spóźni się z rozliczeniem PIT zapłaci karę grzywny nawet do 3 tys. złotych. Do rozliczenia zobowiązana jest każda osoba fizyczna niezależnie od osiągniętego dochodu.

Czytaj więcej...

Nowe formularze KRS

Z nowym rokiem zaczną obowiązywać nowe wzory formularzy wniosków o wpis podmiotów do Krajowego Rejestru Sądowego. Zmiany mają charakter przede wszystkim porządkowy, a główną zaletą nowych formularzy jest możliwość ujawnienia w rejestrze adresów poczty elektronicznej i adresów stron internetowych administrowanych przez spółki, stowarzyszenia, fundacje czy szpitale.

W formularzach dotyczących spółek z ograniczoną odpowiedzialnością pojawiła się także rubryka umożliwiająca podanie informacji o niewniesieniu wkładów na pokrycie kapitału zakładowego przez wspólników założycieli spółki rejestrowanej elektronicznie.

Wigilia firmowa a koszty podatkowe

Święta Bożego Narodzenia to okres kiedy wielu przedsiębiorców decyduje się na organizację firmowej Wigilii dla swoich pracowników. Jeśli jedynym celem takiego spotkania jest konsumpcja, czy rekreacja, tego rodzaju wydatki nie mogą znaleźć się w kosztach uzyskania przychodów. Możliwość taka istnieje, jeśli celem spotkania jest poprawa jakości i wydajności pracy.

Czytaj więcej...

Nowe wzory deklarcji podatku dochodowego od osób prawnych

Rozporządzenie Ministra Finansów1) z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Dz. U. z dnia 8 grudnia 2011 r. Nr 265, poz. 1575.Na podstawie art. 28a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Czytaj więcej...

Warszawa