• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Najważniejsze zmiany w prawie pracy na przełomie 2021 i 2022 r.

Końcówka roku 2021 i rok 2022 to czas wielu zmian w przepisach prawa pracy. Zmiany te wywołane będą zarówno koniecznością implementacji przepisów unijnych do prawa krajowego jak i prawodawstwem krajowym. Niektóre zmiany przybrały już wymiar propozycji konkretnych przepisów – jak choćby te wynikające z Polskiego Ładu, czy dotyczące systemu ubezpieczeń społecznych – inne dotychczas jeszcze nie zostały przedstawione do konsultacji mimo, iż czasu na ich wdrożenie coraz mniej.

Czytaj więcej...

Ulga na złe długi - zmiany od 1 października 2021 r.

Ulga na złe długi. W ramach pakietu SLIM VAT 2 ustawodawca wprowadza zmiany dotyczące warunków korzystania z ulgi na złe długi. Wydłużeniu ulegnie również termin na skorzystanie z ulgi. Jakie dokładnie zmiany pojawią się w ustawie o VAT od 1 października 2021 r.?

Czytaj więcej...

Od 31 lipca 2021 r. wszystkie biura rachunkowe stosują nowe przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Od 31 lipca 2021 r. wszystkie biura rachunkowe - bez względu na liczbę obsługiwanych klientów czy ich rodzaj - mają obowiązek przestrzegać regulacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wiąże się z tym szereg działań administracyjnych, które pozwolą im stworzyć odpowiednią dokumentację i procedury określające zasady postępowania oraz realizacji ustawowych obowiązków w tym obszarze.

Biura prowadzące księgi rachunkowe, doradcy podatkowi, adwokaci i radcowie prawni już od wielu lat są objęci obowiązkiem przestrzegania ustawowych obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: ustawa). Jednak od 31 lipca 2021 r. znacząco rozszerzono listę podmiotów obowiązanych do stosowania tych przepisów (Dz.U. z 2021 r. poz. 815).

Czytaj więcej...

Najważniejsze zmiany w VAT i akcyzie od 1 lipca 2021 r.

Ustawa z 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1163) weszła w życie 1 lipca br. Nowelizacja ma na celu implementację regulacji unijnych przyjętych w ramach pakietu VAT e-commerce.

NOWOŚCI W PRAWIE OD 1 lipca 2021 r.

Prosta spółka akcyjna

Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy mogą skorzystać z nowej formy podmiotu prawnego – prostej spółki akcyjnej (dalej: PSA). Jest to nowy typ spółki kapitałowej i dzieli z pozostałymi ich podstawową cechę, tzn. brak odpowiedzialności wspólników/akcjonariuszy za zobowiązania spółki oraz działanie za pośrednictwem organów zarządzających. W przypadku PSA minimalny wkład kapitałowy może wynieść tylko 1 zł. Ponadto jako wkład można wnieść również swoją pracę i usługi (i objąć za to akcje). Wniesienie deklarowanych wkładów będzie mogło się odbyć nawet w ciągu trzech lat. Samo zarejestrowanie PSA ma być wyjątkowo szybkie – będzie można to zrobić internetowo w serwisie S24 – nawet bez udziału notariusza.

Konstrukcja PSA może być skutecznie wykorzystana przez założycieli start-upu lub wspólników powstającego przedsięwzięcia do pozyskania niezbędnego finansowania ze strony funduszy kapitałowych lub tzw. aniołów biznesu przy zachowaniu pożądanego poziomu kontroli nad spółką. Co istotne, dla założycieli przewidziano mechanizmy, które mają gwarantować, że mimo przewagi kapitałowej potencjalnych inwestorów nie utracą kontroli nad podmiotem, który powołali do życia.

PSA jako osoba prawna będzie musiała prowadzić księgi rachunkowe. Ustawodawca nie przewidział bowiem możliwości prowadzenia uproszczonej ewidencji.

Szczegółowe zasady działania PSA regulować będzie przede wszystkim nowy dział 1a „Prosta spółka akcyjna” w tytule III ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2320).

Nowe zasady opodatkowania handlu elektronicznego

Ustawa z 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1163) weszła w życie 1 lipca br. Nowelizacja ma na celu implementację regulacji unijnych przyjętych w ramach pakietu VAT e-commerce i dotyczy m.in.:

 • zdefiniowania pojęcia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość oraz wprowadzenia odpowiednich zmian do dotychczasowych przepisów dotyczących sprzedaży wysyłkowej;
 • rozszerzenia i modyfikacji procedury szczególnej dla usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług świadczonych drogą elektroniczną (funkcjonującej do 30 czerwca 2021 r. jako mały punkt kompleksowej obsługi, tzw. Mini One Stop Shop – MOSS) w One Stop Shop – OSS;

  Czytaj więcej...

JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M, JPK_V7K) - nowe zasady wypełniania

JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M, JPK_V7K). Ustawodawca wprowadził zmiany definicji dla wybranych grup towarów i usług (GTU) oraz wybranych procedur, które należy stosować już od 1 lipca 2021 r., pomimo braku zmiany struktury JPK_VAT z deklaracją. Jakie jeszcze zmiany w JPK_VAT czekają podatników?

Dla rozliczeń podatku od towarów i usług za okresy lipiec - grudzień 2021 r. obowiązują aktualne struktury JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M, JPK_V7K) [1][2].

W ten sposób ograniczymy wielokrotne modyfikacje istniejących rozwiązań informatycznych.

Planujemy jednorazową aktualizację struktury JPK_VAT z deklaracją, która będzie uwzględniała wszystkie zmiany, które wchodzą w życie od 1 lipca 2021 r. do 1 stycznia 2022 r.

Czytaj więcej...

DGP. Będzie zmiana struktury organów egzekucyjnych

Od 1 stycznia 2021 r. wyspecjalizowane urzędy skarbowe nie będą już zajmować się poborem zaległych podatków i innych danin publicznoprawnych. Egzekucja należności będzie należeć wyłącznie do urzędów działających w terenie.

Czytaj więcej...

Estoński CIT. Ministerstwo Finansów: docelowo mógłby objąć wszystkich

Ministerstwo Finansów traktuje tzw. estoński CIT jako pilotaż, zapowiada monitorowanie i analizowanie sytuacji na rynku oraz nie wyklucza rozszerzenia zasięgu tego rozwiązania na wszystkich podatników CIT, poinformował ISBnews wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Obecnie Ministerstwo Finansów przygotowuje objaśnienia podatkowe, które miałyby zostać wydane jeszcze przed wejściem w życie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzającej estoński CIT, które jest planowane na 1 stycznia 2021 r.

Patrząc na doświadczenia Estonii, wszystkie znane nam badania jednoznacznie wskazują, że w zależności od wielkości firmy, system estoński przyniósł różne skutki. W mniejszych przedsiębiorstwach inwestycje wyraźnie poszły w górę, natomiast jeżeli spojrzymy na te same parametry w dużych spółkach, które często mają duże zasoby kapitałowe, zauważymy znacznie niższe wyniki - wyjaśnił Sarnowski.

W badaniach tych uwzględniano m.in. wysokość nakładów inwestycyjnych, produktywność, poziom zysków zatrzymanych, poziom zadłużenia. Sarnowski ocenił, że Polska może skorzystać z doświadczeń Estonii i zacząć budowę podobnego rozwiązania od tych podatników, u których nowy sposób rozliczenia CIT przyniesie największe efekty.

Czytaj więcej...

Terminy zapłaty podatków w związku z Covid 19

Przesunięcia terminów na złożenie różnych podatków i informacji to odpowiedź na oczekiwania podatników, które wynikają m.in. z utrudnień w prowadzeniu działalności gospodarczej w związku z pandemią COVID-19. Ministerstwo Finansów przypomina, na jakie ułatwienia mogą liczyć podatnicy PIT, CIT, VAT i akcyzy oraz do kiedy gminy mogą przesunąć zapłatę rat podatku od nieruchomości.

Czytaj więcej...

Podatki 2020: Co zmieni się w PIT od 1 stycznia?

Wyższy limit dla małego podatnika, wyższe koszty uzyskania przychodów, obniżka PIT do 17%, ulga na złe długi - to niektóre ze zmian, które wejdą w życie z początkiem przyszłego roku w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmienią się również w niewielkim stopniu zwolnienia przedmiotowe oraz zasady poboru zaliczek na podatek. Ponadto, przedsiębiorcy będą musieli bardziej uważać przy płatnościach przekraczających 15 tys. zł. Zignorowanie tzw. białej listy podatników VAT czy przepisów dot. obowiązkowego split paymentu będzie bowiem kosztowało brakiem uznania wydatku za koszt podatkowy. 

Czytaj więcej...

Warszawa