• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

OD 2015r. PIT-11, PIT-40 - w formie elektronicznej

1. Od 1 stycznia 2015 r. płatnicy zatrudniający co najmniej pięciu pracowników będą mieli obowiązek przesyłania do urzędu wybranych formularzy, m.in. informacji PIT-11 oraz deklaracji PIT-40, wyłącznie w formie elektronicznej. Dziś mogą to robić również w formie papierowej. Zgodnie z projektem rozporządzenia biura rachunkowe składające dokumenty podatkowe w imieniu i na ich rzecz podatników – od 1 stycznia 2015r będą zobowiązane przesyłać w/w deklaracje wyłącznie w formie elektronicznej.

Czytaj więcej...

Procedura jednego okienka w KRS przed i po zmianach - od 01.12.2014r.

 Od 1 grudnia 2014. system jednego okienka dla podmiotów rejestrowanych w KRS ulegnie gruntownym zmianom. Wprowadzi je ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1161). Modyfikacje dotyczyć będą sposobu komunikacji pomiędzy sądem rejestrowym a urzędami. Według nowych zasad:

- Listowny sposób przekazywania informacji zastąpi droga elektroniczna.

- Do sądu rejestrowego wnioskodawca składać będzie wyłącznie wniosek o wpis (zmianę wpisu) w KRS (tj. druki KRS i załączane do nich dokumenty). W konsekwencji sąd rejestrowy przestanie być miejscem, gdzie poza wnioskiem o wpis/zmianę składa się także dokumenty dla urzędów

- Po dokonaniu wpisu (pierwszego czy kolejnych) dane objęte jego treścią będą przekazywane elektronicznie do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) oraz krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (tj. rejestru REGON).

Czytaj więcej...

ZAŁATWIANIE SPRAW ONLINE

1. Elektroniczne skrzynki podawcze.

Do 11 sierpnia br. urzędy centralne i samorządowe powinny były dostosować swoje skrzynki podawcze do standardów określonych przez resort. Zmiany, mające na celu poprawienie funkcjonalności skrzynek wprowadziła dokonana w początkach br. nowelizacja ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 235 ze zm.).

ESP z założenia są miejscem w wirtualnej przestrzeni urzędów centralnych i samorządowych, do którego wpływają pisma tzw. wirtualnym odpowiednikiem okienka w urzędzie.

Poszczególne urzędy konsultują obecnie wzorce dokumentów elektronicznych, np. wniosków o uzyskanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Dokumenty będzie można pobrać i złożyć w systemie teleinformatycznym (czyli głównie za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej – ePUAP) Mechanizm kontroli wzorów przez resort ma zapobiegać występującej do tej pory sytuacji, gdy na e-PUAP można było znaleźć formularze dokumentów niezgodne z wymogami. W kolejnym etapie (do 25 grudnia) wzory dokumentów mają być ujednolicone w całym kraju.

Czytaj więcej...

Niższe opłaty za rejestrację zmian w KRS - nowe stawki wchodzą w życie z dniem 30 maja 2014r.

Opublikowano rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dziennik Ustaw z dnia 20 maja 2014 r. poz. 649). Zmiany Wejdzie ono w życie z dniem 30 maja br. Na jego podstawie opłata za zamieszczenie ogłoszenia w MSiG kolejnych wpisów do KRS będzie niższa o 150 zł. Obecnie koszt ogłoszenia pierwszego wpisu to 100 zł, a kolejnych 250 zł.

Zgodnie z nową treścią upoważnienia Minister ma mieć na względzie pokrycie rzeczowych i osobowych kosztów związanych z zamieszczaniem ogłoszeń w MSiG, jego wydawaniem i publikacją. Ministerstwo Sprawiedliwości określiło, że rzeczywiste koszty związane z ogłaszaniem wpisów w MSiG, niezależnie od tego, czy jest to pierwszy, czy kolejny wpis, są podobne. Na podstawie przeprowadzonych w resorcie wyliczeń ustalono, że średni koszt ogłoszenia wpisu to 92,27 zł. Dlatego też nowe rozporządzenie przewiduje jedną stawkę 100 zł za ogłoszenie wpisu do KRS w MSiG.

Czytaj więcej...

Spółki komandytowe nie objęte podatkiem CIT

Sejm odrzucił poprawkę PSL, która zakładała opodatkowanie CIT spółek komandytowych. Nowelizacja zakłada że podatkiem dochodowym od osób prawnych objęte zostaną spółki komandytowo-akcyjne. Zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2014 r.

Czytaj więcej...

Znowelizowana ustawa o zasiłkach chorobowych

Nowa ustawa obejmuje przepisy dotyczące ustalania podstawy wymiaru zasiłków chorobowych i macierzyńskich dla przedsiębiorców ubezpieczonych krócej niż miesiąc.
Nowelizacja  doprowadzi do zrównania w prawach do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego ubezpieczonych - przedsiębiorców z ubezpieczonymi będącymi pracownikami.

Czytaj więcej...

Kiedy przedawniają się długi

Generalnie dla większości długów termin przedawnienia wynosi - 10 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe (np. roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) - 3 lata.

Czytaj więcej...

Podróże służbowe - nowe przepisy od 1 marca 2013r.

1 marca 2013 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (dalej: nowe rozporządzenie). Dotyczy ono zarówno wypraw krajowych, jak i zagranicznych.

Czytaj więcej...

Nowe zasady wystawiania faktur

 Z początkiem przyszłego roku zostaną częściowo uproszczone zasady wystawiania faktur – tak wynika z projektu nowelizacji tzw. rozporządzenia fakturowego, opublikowanego przez Ministerstwo Finansów w ostatni piątek.

Czytaj więcej...

Warszawa