• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Umowa leasingu

Ze względu na korzyści podatkowe leasing opłaca się szczególnie firmom jednak wcześniejsze zakończenie umowy leasingu wiąże się z dużymi wydatkami.

Czytaj więcej...

CEIDG - nowoczesny system zakładania działalności

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) - przeznaczona dla indywidualnych przedsiębiorców rejestr został uruchomiony w lipcu tego roku. W tym systemie można założyć / zamknąć działalność gospodarczą, zmienić profil, zakres, nazwę itp.

Czytaj więcej...

Umowa o pracę czy umowy cywilnoprawne?

W dobie niestabilnej sytuacji gospodarczej, pracodawcy coraz częściej zamiast umowy o pracę, oferują nowym pracownikom umowy cywilnoprawne.  Takie rozwiązanie daje szansę na obniżenie kosztów i uelastycznienie wzajemnych praw i obowiązków stron.

Czytaj więcej...

Kiedy spółki płacą ( PCC)

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC) podlegają umowy spółki i ich zmiany. Umowa spółki oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:

Czytaj więcej...

Kiedy zwolnienie z podatku VAT jest korzystne

Niektórzy podatnicy nie mogą korzystać ze zwolnienia z podatku VAT ze względu na rodzaj prowadzonej działalności. Wówczas przed dniem wykonania pierwszej czynności są obowiązani do złożenia naczelnikowi Urzędu Skarbowego zgłoszenie rejestracyjne na wniosku VAT-R.

Czytaj więcej...

Konsekwencje nieterminowego dostarczania dokumentów do biura księgowego

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego wprowadza się każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. W danym okresie należy ujmować w zapisie wszystkie przychody i koszty dotyczące tego okresu (art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości). W roku obrotowym krótkim okresem sprawozdawczym jest miesiąc.

Czytaj więcej...

Zmiana czasu na zimowy a wynagrodzenie

Obowiązujący w Polsce czas letni środkowoeuropejski został odwołany 30 października 2011 r. Zmiana czasu na zimowy polegała na przesunięciu wskazówek zegarów z godziny 3.00 na godz. 2.00. Zasady dot. zmiany czasu z letniego na zimowy zostały określone w § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2009-2011 (Dz. U. z 2008 r. nr 236, poz. 1627).

Czytaj więcej...

Od 2012 ułatwienia dla płatników składek ZUS

Dzięki uchwalonej ustawie o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców - od początku przyszłego roku zostanie zniesiony obowiązek comiesięcznego przekazywania zatrudnionym osobom raportów ZUS RMUA. Raporty informują ubezpieczonych o tym, jakie składki zostały naliczone do ZUS oraz przedstawiają ewentualne przerwy w ich opłacaniu.

Czytaj więcej...

Podatek liniowy – ważne potwierdzenie złożenia oświadczenia

Podatnik powinien posiadać wiarygodne dowody potwierdzające fakt złożenia oświadczenia o wyborze opodatkowania dochodów podatkiem liniowym. W przypadku braku wiarygodnego potwierdzenia organ podatkowy może zmienić wysokość zobowiązania, określając go na zasadach ogólnych.

Czytaj więcej...

Zatrudnienie obcokrajowca bez zbędnych formalności

Zatrudnienie obcokrajowca wiąże się m.in. z koniecznością uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce. W niektórych przypadkach przepisy ułatwiają polskim pracodawcom, zwalniając ich z obowiązku uzyskania zezwolenia, jeżeli zatrudnienie cudzoziemca ma odbywać się w warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki.

Czytaj więcej...

Październik i listopad – ostatnie miesiące na optymalizację podatkową w przedsiębiorstwie

Termin płatności zaliczki na podatek dochodowy za listopad upływa 20 grudnia upływa Obecne przepisy są tak skonstruowane, że wysokość zaliczek od stycznia do listopada odlicza się od rzeczywistego dochodu wygenerowanego przez przedsiębiorcę za poprzedni miesiąc. Z kolei zaliczka grudniowa nie jest wyliczana w oparciu o zaliczkę listopadową.

Czytaj więcej...

Wierzytelności wyegzekwowane przez Sąd

Według nowych zasad decyzję o udzieleniu zabezpieczenia na niewyegzekwowane wierzytelności podejmie sąd. Pod uwagę będą brane zarówno interesy wierzyciela jak i dłużnika. W kwestie wchodzi stwierdzenie czy strony nie poniosą szkody w przypadku braku zabezpieczenia lub na skutek jego wdrożenia.

Czytaj więcej...

Od 2012 szybsze zakładanie spółek - S24

Od nowego roku rejestracja spółek z o.o. będzie mogła nastąpić drogą elektroniczną i to w ekspresowym tempie. Taki tryb zakładania spółki jest niewątpliwie bezpieczny, ale droższy głównie ze względu na (koszt składania podpisu). Przy tym wcale nie jest szybszy od trybu tradycyjnego - "papierowego". Dokumenty niezbędne do założenia spółki z o.o. będą opatrywane podpisami elektronicznymi. Nie będą to jednak musiały być podpisy weryfikowane przy pomocy ważnych kwalifikowanych certyfikatów.

Czytaj więcej...

Polscy przedsiębiorcy kontra ZUS

Przedstawiciel Stowarzyszenia Poszkodowanych Przedsiębiorców RP oszacował kwotę 40 tys. zł. – takiej wartości zwrotu ZUS domaga się od poszkodowanych przedsiębiorstw tytułem zaległych składek.

Czytaj więcej...

Warszawa