• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Z początkiem 2025 r. w życie wejść powinno nowe rozporządzenia resortu finansów ws. dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Zmiany są związane z nowym obowiązkiem, zgodnie z którym podatnicy prowadzący księgi rachunkowe będą zobowiązani do prowadzenia ksiąg przy użyciu programów komputerowych i przesyłania do skarbówki tych ksiąg po zakończeniu roku podatkowego.

 

Nowe regulacje zaczną obowiązywać 1 stycznia 2025 r. Zgodnie z art. 9 ust. 1c ustawy o CIT, podatnicy prowadzący księgi rachunkowe będą zobowiązani prowadzić takie księgi przy użyciu programów komputerowych oraz przesyłać je właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego po zakończeniu roku podatkowego (w terminie do dnia upływu terminu złożenia zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, albo deklaracji, o której mowa w art. 28r ust. 1 ustawy).

„Przepis wskazuje również, że księgi rachunkowe muszą zostać przekazane właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz przy zastosowaniu zasad dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części, które zostały określone w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 Ordynacji podatkowej” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

W nowym rozporządzeniu określony zostanie zakres danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi rachunkowe, które podatnicy są zobowiązani przesyłać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego (zgodnie z art. 9 ust. 1c ustawy o CIT).

Szacuje się, że w pierwszym roku obowiązywania nowych regulacji zmiany będą dotyczyć ok. 41 podatkowych grup kapitałowych oraz 4 tys. podatników CIT z przychodami powyżej 50 mln euro. W kolejnych latach przepisy obejmą następne grupy podatników.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 20 listopada 2023 r.) Ministra Finansów w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2025 r.

Z projektem rozporządzenia i załącznikami można się zapoznać tutaj.

mp

żródło: https://www.podatki.biz

Warszawa