• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Podatniczka prowadzi działalność nierejestrowaną. Działalność ta ma charakter edukacyjny - udzielanie korepetycji. W ciągu roku nie przekroczyła kwoty 200 000 zł. Działalność nie wymagała posiadania kasy fiskalnej ani bycia czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Czy w związku z prowadzeniem ww. działalności nierejestrowanej podatniczka ma obowiązek złożyć zgłoszenie identyfikacyjne NIP-7?

Działalność nierejestrowa nie zwalnia z tych obowiązków, które dotyczą wszystkich podmiotów działających w określonych branżach, i które nie są związane z wysokością przychodów. Dotyczy to m.in. konieczności przestrzegania wymogów sanitarnych czy obowiązku rejestrowania transakcji za pomocą kasy fiskalnej. Obowiązek rejestrowania transakcji przy pomocy kasy fiskalnej, podobnie jak prowadzenie działalności, która nie korzysta ze zwolnienia z VAT z uwagi na wartość sprzedaży, powodują konieczność uzyskania numeru NIP, także w przypadku działalności nierejestrowej. Przepisy o działalności nierejestrowej nie zmieniają ogólnych zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej.

Odnosząc się do powyższego stwierdzić należy, że świadcząc usługi o charakterze edukacyjnym, tj. udzielanie korepetycji w ramach działalności nierejestrowanej (spełniając warunki określone w ustawie - Prawo przedsiębiorców) podatniczka nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym, nie jest podatnikiem w rozumieniu tej ustawy.

W konsekwencji, w związku z tym, iż świadcząc usługi o charakterze edukacyjnym, tj. udzielanie korepetycji w ramach działalności nierejestrowanej, podatniczka nie jest podatnikiem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku VAT, korzysta ze zwolnienia podmiotowego i przedmiotowego, gdyż nie przekracza 200 000 zł (art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług) i nie wykonuje usług opisanych w art. 113 ust. 13 ustawy, nie powstał też u niej dotychczas obowiązek ewidencjonowania na kasie rejestrującej ze względu na wysokość obrotu, ani nie wykonuje czynności wskazanych w § 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących - podatniczka nie ma obowiązku wystąpienia o nadanie numeru identyfikacji podatkowej.

Podsumowując, podatniczka nie ma obowiązku złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-7.

 

Interpretacja indywidualna z 29 czerwca 2023 r., sygn. 0112-KDIL3.4012.226.2023.2.AK - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

 

Redakcja podatki.biz

 źródło: https://www.podatki.biz

Warszawa