• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Od 1 stycznia 2023 r. podatnicy będą mogli złożyć PIT-2 w kilku zakładach pracy. Maksymalna liczba, to trzech płatników rozliczających kwotę wolną od podatku w trakcie roku podatkowego. Jest to ułatwienie dla osób pracujących na część etatu dla kilku pracodawców.

Podatnik w oświadczeniu o stosowanie pomniejszenia wskaże, o jaką kwotę płatnik będzie mógł pomniejszyć zaliczki na podatek:
1) w przypadku jednego zakładu pracy - 300 zł (1/12 z 3600 zł),
2) w przypadku 2 zakładów pracy - 150 zł (1/24 z 3600 zł), oraz
3) w przypadku 3 zakładów pracy - 100 zł (1/36 z 3600 zł).


PRZYKŁAD
10 styczniu 2023 r. nauczyciel złożył w dwóch szkołach, w których pracuje na ½ etatu oświadczenia PIT-2. W każdym oświadczeniu nauczyciel upoważnił daną szkołę do pomniejszania zaliczki o 150 zł miesięcznie.

W przypadku uzyskiwania w danym miesiącu przychodów od więcej niż jednego płatnika, podatnik będzie mógł złożyć oświadczenie o stosowanie pomniejszenia, jeżeli:
1) łączna kwota pomniejszenia stosowana przez wszystkich płatników w tym miesiącu nie przekroczy kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (czyli 300 zł) oraz
2) w roku podatkowym podatnik za pośrednictwem płatnika nie skorzystał w pełnej wysokości z pomniejszenia kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej.

W przypadku uzyskiwania przez podatnika w danym miesiącu od tego samego płatnika przychodów z różnych tytułów, płatnik stosuje do tych przychodów złożone oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia, przy czym łączna kwota pomniejszenia zastosowana w tym miesiącu przez tego płatnika nie może przekroczyć kwoty wskazanej w tym oświadczeniu.

Źródło: https://inforfk.pl/

Warszawa