• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Obowiązek stosowania Krajowego Systemu e-Faktur nie zostanie wdrożony w jednym terminie. Najpierw Ministerstwo Finansów chce przetestować system na mniejszej liczbie podatników. 

Taką informację podał dr Tomasz Tratkiewicz, dyrektor departamentu podatku od towarów i usług w Ministerstwie Finansów, podczas Kongresu Rady Programowej Konfederacji Lewiatan.

Przypomnijmy, że Sejm uchwalił już nowelizację ustawy o VAT, która przesunie termin wdrożenia obowiązku przesyłania ustrukturyzowanych faktur z 1 lipca 2024 r. na 1 lutego 2026 r. Ustawą (druk senacki nr 89), która zawiera tę zmianę, zajmie się Senat na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu. Nie oznacza to jednak, że MF zrezygnowało z dwuetapowego wdrażania KSeF. Taka propozycja ma się znaleźć w kolejnym projekcie zmian, nad którym pracuje resort. Ma on zakładać m.in. możliwość wystawiania faktur w KSeF również konsumentom oraz możliwość wystawiania faktur online.

Wówczas resort chce zaproponować też, aby od 1 lutego 2026 r. obowiązek stosowania KSeF objął przedsiębiorców, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczyła w 2025 r. 200 mln zł. Pozostałych przedsiębiorców miałoby to dotyczyć od 1 kwietnia 2026 r.

Podczas kongresu Tomasz Tratkiewicz wyjaśnił, że MF planowało wdrożenie KSeF w jednym terminie. Ten plan zmienił się dopiero po audycie zleconym przez ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Audytorzy wskazali m.in., że lepszym rozwiązaniem (mniej ryzykownym) będzie przetestowanie nowo budowanego obecnie przez resort systemu na mniejszej liczbie użytkowników. W związku z tym nikła jest szansa, że resort zrezygnuje z tego planu.

Dyrektor przyznał natomiast, że nadal możliwe są jeszcze pewne modyfikacje w planach wdrożenia, np. co do rozszerzenia zakresu podmiotów, które zaczęłyby stosować KSeF w pierwszym terminie. Z etapowego wprowadzania KSeF nie są zadowolone większe firmy, dla których takie rozwiązanie będzie problematyczne i kosztowne. Dlatego ich przedstawiciele zaapelowali, aby w przejściowym okresie zrezygnować z nakładania na nich kar.

Źródło: https://podatki.gazetaprawna.pl

 

Warszawa