• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Od 1 września 2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające zmienione wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych NIP-2, NIP-7, NIP-8 i ZAP-3. Jednak do końca roku można nadal korzystać z poprzednich wzorów tych formularzy.


Od 1 września 2021 r. wprowadzono następujące wersje formularzy:
 • NIP-2(13) tzn. zgłoszenia identyfikacyjnego/zgłoszenia aktualizacyjnego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem,
 • NIP-7(6) tzn. zgłoszenia identyfikacyjnego/zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem,
 • NIP-8(4) tzn. zgłoszenia identyfikacyjnego/zgłoszenia aktualizacyjnego w zakresie danych uzupełniających,
 • ZAP-3(6) tzn. zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem.

Zmiany we wzorach tych formularzy wynikały z konieczności dostosowania do zmian wprowadzonych ustawą o doręczeniach elektronicznych oraz zmian wprowadzonych w ustawie o VAT.PODSTAWA PRAWNA:
   • Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 19 lipca 2021 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających - Dz.U. z 2021 r. poz. 1404

 
Oprac. Ewa Sławińska


Źródło: https://inforfk.pl/

Warszawa