• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Od 31 lipca 2021 r. wszystkie biura rachunkowe - bez względu na liczbę obsługiwanych klientów czy ich rodzaj - mają obowiązek przestrzegać regulacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wiąże się z tym szereg działań administracyjnych, które pozwolą im stworzyć odpowiednią dokumentację i procedury określające zasady postępowania oraz realizacji ustawowych obowiązków w tym obszarze.

Biura prowadzące księgi rachunkowe, doradcy podatkowi, adwokaci i radcowie prawni już od wielu lat są objęci obowiązkiem przestrzegania ustawowych obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: ustawa). Jednak od 31 lipca 2021 r. znacząco rozszerzono listę podmiotów obowiązanych do stosowania tych przepisów (Dz.U. z 2021 r. poz. 815).


"Nowy" katalog instytucji zobowiązanych do stosowania procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy
Od 31 lipca 2021 r. do katalogu jednostek obowiązanych do stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy zostali dołączeni:
• przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy - Prawo przedsiębiorców, których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, niebędących innymi instytucjami obowiązanymi,
• pośrednicy w obrocie nieruchomościami (z wyłączeniem określonych czynności),
• przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy - Prawo przedsiębiorców prowadzący działalność polegającą na obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami.

Ważne (!)
Od 31 lipca 2021 r. biura rachunkowe prowadzące tylko księgi podatkowe swoich klientów muszą również stosować procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Jak się przygotować do wdrożenia nowych procedur
Aby przygotować się do wdrożenia procedur wymaganych przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, należy:
• wyznaczyć osoby odpowiedzialne za realizację obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy,
• przyjąć wewnętrzną procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy,
• opracować i wdrożyć procedurę anonimowego sygnalizowania o naruszeniach przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy,
• ustalić zasady archiwizowania dokumentów związanych z wykonywaniem obowiązków nałożonych ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy,
• przeprowadzić szkolenia pracowników i współpracowników na temat prawidłowego wykonywania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy nakłada obowiązek wyznaczenia:
• osoby pełniącej funkcję kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (art. 6 ustawy),
• pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za nadzór nad zgodnością działalności instytucji obowiązanej z przepisami (art. 8 ustawy),
• osoby spośród członków zarządu lub innego organu zarządzającego odpowiedzialnej za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (art. 7 ustawy).

W przypadku firm jednoosobowych osobą odpowiedzialną ("trzy w jednym") będzie właściciel firmy. Dopiero w biurach rachunkowych zatrudniających pracowników ustawa nakłada obowiązek rozdzielania wskazanych wyżej funkcji, by zapewnić bezstronność i niezależność tego procesu (art. 9 ustawy).

Źródło: https://inforfk.pl/

Warszawa