• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Od 1 stycznia 2021 r. wyspecjalizowane urzędy skarbowe nie będą już zajmować się poborem zaległych podatków i innych danin publicznoprawnych. Egzekucja należności będzie należeć wyłącznie do urzędów działających w terenie.


Opublikowany został projekt rozporządzenia w tej sprawie. Wcześniej jego założenia przedstawił na łamach DGP Arkadiusz Jedynak, dyrektor departamentu poboru podatków w Ministerstwie Finansów ("Chcemy zreformować system poboru zaległości podatkowych", DGP 223/2020). Wyjaśnił, że obecny model egzekucji się nie sprawdza, a porównanie wskaźników efektywności ściągania zaległych danin jasno dowodzi, że terenowe urzędy skarbowe odzyskują dla fiskusa większe kwoty i to pomimo większej liczby spraw do obsługi.
Dlatego ‒ jak mówił dyr. Jedynak ‒ terenowe urzędy skarbowe powinny być jedynymi odpowiedzialnymi za egzekucję zaległości publicznoprawnych.
Przewiduje to najnowszy projekt, a zmiany mają wejść w życie już z początkiem 2021 r. Postępowania, których do tego czasu nie zakończą wyspecjalizowane urzędy skarbowe, będą kontynuowane przez organy terenowe. Ich zadaniem będzie też powiadomić do końca roku zobowiązanych o skutkach reformy.
Z uzasadnienia do projektu wynika, że nowy model struktury egzekucyjnej ma przynieść Krajowej Administracji Skarbowej same korzyści. Po pierwsze, mniej obciążeni pracownicy wyspecjalizowanych US zasilą komórki egzekucyjne urzędów terenowych, by można było lepiej wykorzystać ich potencjał (w założeniu pracownicy ci przejdą do urzędu w tym samym mieście).
Po drugie, zwiększyć ma się wydajność poboru zaległości publicznoprawnych, a zmniejszyć: skala problemów z ustalaniem właściwości organów egzekucyjnych, dysproporcja w zakresie wysokości prowizji otrzymywanej przez pracowników oraz wydatki na dojazdy pracowników do miejsca zamieszkania bądź siedziby zobowiązanego.
MF uspokaja, że celem reformy nie są zwolnienia urzędników odpowiedzialnych za pobór zaległości. Informuje, że już obecnie 85 spośród 101 pracowników zadeklarowało gotowość kontynuowania pracy w egzekucji.


Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań KAS oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania ‒ w konsultacjach publicznych.


Źródło: https://inforfk.pl/

 

Warszawa