• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Z początkiem lutego br. w życie weszło rozporządzenie zmieniające część wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT). Formularze dostosowano do ustawy wprowadzającej uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym oraz gospodarczym.

Formularze zostały dostosowane do zmian wdrażanych ustawą z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2244).

Ustawa wprowadza uproszczenia dotyczące m.in. ubiegania się o zwrot kwoty podatku naliczonego. Przewidziano, że podatnicy dokonujący dostawy towarów lub świadczących usługi poza terenem kraju i niedokonujący sprzedaży opodatkowanej oraz podatnicy niedokonujący w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności, o których mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, nie muszą ubiegać się o zwrot VAT za pomocą odrębnego wniosku (VAT-ZZ).
Wprowadzono też uproszczenie dla podatników, którzy ubiegają się o przyspieszenie zwrotu podatku w terminie 25 dni (na podstawie art. 87 ust. 6 ustawy o VAT). Zmiana ta zakłada likwidację obowiązku złożenia w takiej sytuacji odrębnego wniosku o przyspieszenie zwrotu (VAT-ZT).
Do tych zmian dostosowano teraz wzory deklaracji podatkowych VAT-7 oraz VAT-7K. Zmiany mają dotyczyć łącznie ok. 1,6 mln podatników podatku VAT.
Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów z 21 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 193).
Rozporządzenie weszło w życie 1 lutego 2019 r.

Źródło: www.podatki.biz

Warszawa