• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Ważną dla pracowników zmianą, która obowiązywać będzie od 1 stycznia 2019 r. jest zmiana zasad wypłat wynagrodzeń.

Dotychczas w Kodeksie Pracy jako podstawowa forma zapisana była wypłata wynagrodzenia do rąk własnych pracownika.  Wypłata wynagrodzenia na konto możliwa była jedynie jeżeli pracownik wyraził na to zgodę na piśmie.

Od 1 stycznia 2019 r. podstawową formą stanie się wpłata na konto bankowe pracownika. Wypłata wynagrodzenia do rąk własnych będzie możliwa tylko wtedy, gdy pracownik złoży on u pracodawcy specjalny wiosek w formie pisemnej lub elektronicznej.

W związku z powyższą zmianą pracodawca będzie miał obowiązek, w terminie 21 dni od 1 stycznia 2019 r. poinformować pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie w gotówce o obowiązku podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę lub złożeniu wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę w gotówce.

Pracownik będzie miał 7 dni od otrzymania niniejszych informacji na przekazanie pracodawcy numeru rachunku lub wniosku dot. wypłaty wynagrodzenia w gotówce.

Warszawa